GDPR

Informativa GDPR per CLIENTI
Informativa GDPR per FORNITORI
Informativa per Candidati Esterni

Leine & Linde LTN Italia S.r.l.

Phone: +39 0395960108 | Fax: +39 0399712208 | E-Mail: info@leinelinde-ltn.it
G. Matteotti, 7A - 20846 Macherio (MB) | P. IVA e CF 09297000961
Capitale Sociale 100.000 i.v. | Reg. Imprese di MII ANO REA n. 2081851